Tag: HIV กับเอดส์แตกต่างกันยังไง

HIV กับเอดส์แตกต่างกันยังไง

หลายคนอาจสงสัยว่า HIV กับเอดส์แตกต่างกันยังไง อันที่จริงก้น่าสงสัยอยู่นะ งั้นเรามาหาคำตอบกันเลย ทุกวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปี เป็นวัดเอดส์โลก เพราะหลายหน่วยงานจะช่วยกันรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ เพราะยังมีคนในสังคมอีกมากมายที่เข้าใจผิดระหว่าเอดส์กับเชื้อ HIV ความแตกต่างระหว่างเชื้อ HIV กับเอดส์ คือ HIV ไม่ใช่โรค แต่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้มีเชื้อ HIV จะไม่ใช่ผู้ป่วย เพราะยังไม่แสดงอาการออกมา ช่วงเดือนแรกของการรับเชื้อร่างกายอาจมีอาการเหมือนการเป็นไข้หวัด เจ็บคอ ปวดหัว ต่อมน้ำเหลืองโต จากนั้นจะหายไปเอง ส่วนใหญ่ผู้รับเชื้อจะไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ แบบนี้จะเรียกว่าระยะแรกของผู้ที่มีเชื้อ HIV แต่เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดต่อเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIV เข้าสู่ระยะที่สองหรือมีอาการ ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ผู้ที่รับเชื้อจนมาถึงระยะนี้จะมีภาวะภูมิคุ้มกันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆ เช่น วัณโรค ปอดบวม หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายขึ้น การเป็นเอดส์สามารถรักษาได้ เชื้อ HIV ก็สามารถควบคุมได้เช่นกัน ในช่วงที่ร่างกายมีเชื้อ HIV แต่ยังไม่แสดงอาการ จะเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เพราะร่างกายยังคงมีภูมิคุ้มกันอยู่ ร่างกายยังมีแรงจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้อยู่ เมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกทำลายจนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ป่วยด้วยเชื้อโรคร่างกายจะเริ่มมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง […]