Tag: ที่เที่ยวเชียงใหม่

เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระสิงห์วรวิหาร ที่เที่ยวใกล้สนามบิน เชียงใหม่ ที่มีแต่พลังแห่งความศรัทธา

วัดสิงห์ ที่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่มีการประดิษฐาน พระสิงห์ ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนต่างก็เดินทางไปกราบไหว้ของพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ สำหรับเชียงแสนสิงห์หนึ่งในวัดพระสิงห์ ที่มีสถาปัตยกรรมล้านนา ที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนต่างก็ไม่พลาดกับการติดตามกันเลย แต่สำหรับสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจในวัดแห่งนี้ หอไตร เป็นการสร้างขั้นเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่มีผนังด้านนอกประดับไปด้วยทวยเทพปูนปั้นต่าง ๆ ที่มีช่างมีฝีมือ หอไตรปั้น เป็นลายลูกฟักลดบัว ที่ภายในจะประดับไปด้วยรูปสัตว์หิมาพานต์ อย่างเช่น กิเลน หรือจะเป็น เงือกมีปีก วิหารลายคำ เป็นวิหารที่มีลวดลายปูนปั้น ที่มีความสวยงาม และประณีต ซึ่งตัววิหารลายคำก็จะสร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมของทางภาคเหนือ ที่มีรู้ปั้นพญานาค 2 ตัวด้วยกัน อยู่ตรงบันไดหน้า และใกล้ ๆ กับพญานาค ที่มีรูปปั้นสิงห์ 2 ตัว ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โบสถ์ เป็นอาคารที่มีสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะของอาคารจะมีการตกแต่งในแบบ ศิลปะล้านนา ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของวัดพระสิงห์แห่งนี้ ที่เป็น ที่เที่ยวใกล้สนามบิน เชียงใหม่ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็น ที่เที่ยวใกล้สนามบิน เชียงใหม่ ที่ใคร ๆ อาจจะมองข้าม แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน […]