HIV กับเอดส์แตกต่างกันยังไง

หลายคนอาจสงสัยว่า HIV กับเอดส์แตกต่างกันยังไง อันที่จริงก้น่าสงสัยอยู่นะ งั้นเรามาหาคำตอบกันเลย

ทุกวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปี เป็นวัดเอดส์โลก เพราะหลายหน่วยงานจะช่วยกันรณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ เพราะยังมีคนในสังคมอีกมากมายที่เข้าใจผิดระหว่าเอดส์กับเชื้อ HIV

ความแตกต่างระหว่างเชื้อ HIV กับเอดส์ คือ HIV ไม่ใช่โรค แต่เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้มีเชื้อ HIV จะไม่ใช่ผู้ป่วย เพราะยังไม่แสดงอาการออกมา ช่วงเดือนแรกของการรับเชื้อร่างกายอาจมีอาการเหมือนการเป็นไข้หวัด เจ็บคอ ปวดหัว ต่อมน้ำเหลืองโต จากนั้นจะหายไปเอง

ส่วนใหญ่ผู้รับเชื้อจะไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อ แบบนี้จะเรียกว่าระยะแรกของผู้ที่มีเชื้อ HIV แต่เอดส์ คือ กลุ่มอาการที่เกิดต่อเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIV เข้าสู่ระยะที่สองหรือมีอาการ ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว

ผู้ที่รับเชื้อจนมาถึงระยะนี้จะมีภาวะภูมิคุ้มกันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆ เช่น วัณโรค ปอดบวม หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายขึ้น การเป็นเอดส์สามารถรักษาได้ เชื้อ HIV ก็สามารถควบคุมได้เช่นกัน ในช่วงที่ร่างกายมีเชื้อ HIV แต่ยังไม่แสดงอาการ จะเรียกว่าเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เพราะร่างกายยังคงมีภูมิคุ้มกันอยู่ ร่างกายยังมีแรงจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้อยู่

เมื่อภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกทำลายจนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ป่วยด้วยเชื้อโรคร่างกายจะเริ่มมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่อยู่ในระยะนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคฉวยโอกาส ทุกโรคสามารถหายได้ ถ้าไม่ไปรับเชื้อเพิ่มและได้รับยาต้านให้ทันเวลาก็จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ

วิธีห่างไกลโรคเอดส์ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันโดยการใส่ถุงยาง ต้องแน่ใจว่าคู่ของเราไม่ได้ไปมีอะไรกับคนอื่นหรือตัวเราไม่มั่วกับคนอื่น ถ้ารู้ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง ควรตรวจหาเชื้อ HIV ถ้าอายที่จะไปหาหมอ ในสมัยนี้เขามี ชุดตรวจ hiv ขายแล้วตามคลีนิค หรือตามออนไลน์ต่างๆ


Leave a Comment