Category: เสาเข็มเจาะ

ปัญหาเสาเข็มเจาะ

ปัญหาเสาเข็มเจาะ   ปัญหา เสาเข็มเจาะ ระบบแห้งและ แนวทางการแก้ไข เป็นสิ่งสำคัญ คือเสาเข็มเจาะระบบแห้งไม่ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นทราย ถ้าจะให้อยู่ในชั้นทรายควรเปลี่ยนเป็นการทำเสาเข็มเจาะด้วยระบบเปียก การระบุให้ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ในชั้นทรายแล้วไม่คำนึงถึงกระบวนการทำงานจะได้เสาเข็มเจาะที่รับน้ำหนักได้ต่ำ และเป็นเสาเข็มที่ไม่มีแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของอาคารทั้งการทรุดเอียง และการทรุดตัวที่แตกต่างกัน ควรให้ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งวางในชั้นทราย หากต้องการเจาะทะลุชั้นทรายลงไปอีก ก็ต้องใช้สารละลายบนโทไนท์ หรือสารผสมโพลิเมอร์ช่วยในการขุดเจาะดิน เรียกว่าเสาเข็มเจาะระบบเปียก นั่นก็คือหากต้องการให้ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ในชั้นทราย ควรระบุชัดเจนว่าให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียก ซึ่งการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกนั้นสามารถทำโดยใช้เครื่องมือชนิด สามขา ได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัด ด้านขนาดของเสาเข็มและความลึกของเสาเข็ม มาเกี่ยวข้องด้วย การลดปัญหาเสาเข็มเจาะที่ทำด้วยสามขา 1.ให้ปลายเสาเข็มอยู่ในดินเหนียวเหนือชั้นทราย เมื่อทราบระดับชั้นทรายว่าอยู่ที่ความลึกเท่าใดแล้ว ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ตื้นกว่า ไม่ควรขุดเจาะดินจนกระทบชั้นทรายเพราะน้ำจะไหลเข้ารูเจาะ และทำให้ปลายเสาเข็มสูญเสียความแน่นตัว และยังทำให้เกิดปัญหาขณะถอนปลอกเหล็กขึ้น เพราะ Mortar ของคอนกรีตจะแยกตัวออกและติดข้างปลอกเหล็ก ทำให้ขณะถอนปลอกเหล็กขึ้นนั้นเหล็กเสริมเสาเข็มจะติดลอยขึ้นมาด้วย เป็นปัญหาที่พบบ่อย การแก้ไขโดยการถอยความลึกปลายเสาเข็มไม่ให้ถึงชั้นทรายนั้นเป็นการทำให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินเหนียว ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าในรูเจาะและจัดเป็นเสาเข็มเจาะระบบแห้งอย่างแท้จริง 2.ให้ปลายเสาเข็มวางอยู่ในชั้นดินเหนียวใต้ชั้นทราย วิธีนี้หากเป็นสภาพดินในกรุงเทพมหานคร ดินเหนียวใต้ชั้นทรายจะเป็นดินเหนียวแข็ง ถึงแข็งมาก หรืออาจเป็นดินเหนียวแข็งมาก ๆ เป็นดินเหนียวแข็งเลย แต่กระบวนการทำเสาเข็มให้ปลายเสาเข็มไปอยู่ชั้นดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทรายนั้นต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำเสาเข็มเจาะที่ดีเพียงพอ แต่ต้องใช้เวลามากกว่า ข้อที่1. และต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้รับเหมาทำเสาเข็มเพราะแพงกว่าข้อที่1. แต่เสาเข็มที่ได้จะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า และที่สำคัญคือมีแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มด้วย 3.ให้ปลายเสาเข็มอยู่ชั้นทราย คือต้องการให้ปลายเสาเข็มอยู่ทรายโดยไม่เลือกใช้ […]

เสาเข็มเจาะสำคัญมาก

          เสาเข็มเจาะสำคัญมาก นอกจากการสร้างบ้านที่ต้องมีเสาเข็มเจาะแล้ว        ในบางพื้นที่การก่อสร้างอาคารขนาดไม่ใหญ่มากนัก  อาจจะสร้างโดยไม่ต้องมีเสาเข็มเจาะได้  สำหรับการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้แต่ใช้การกระจายน้ำหนักของโครงสร้างลงบนผิวดินแทนเสาเข็มเจาะ    ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีชั้นดินที่แข็งและแน่นพอที่จะกระจายน้ำหนักได้     เช่น พื้นที่บริเวณภาคตะวันออก- เฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมถึงภาคใต้ เนื่องจากลักษณะชั้นดินบางพื้นที่เป็นหินแข็ง   การถ่าย น้ำหนักก็จะใช้การสร้างฐานรากที่เรียกว่าฐานราก แผ่             โดยกระจายน้ำหนักด้วยผิวของฐานราก วิธีการคิดคำนวณคือการหาค่าการรับน้ำหนักของดินว่ารับน้ำหนักได้เท่าไรต่อพื้นที่สัมผัส ตัวอย่างเช่นดินรับน้ำหนักได้ 5 ตัน/ตร.ม . และมีแรงกดเกิดขึ้นจากโครงสร้างเท่ากับ 10 ตัน ดังนั้น จะต้องทำฐานรากให้มีพื้นที่ผิว 2 ตร.ม. เป็นต้นข้อได้เปรียบหลักของเสาเข็มเจาะหรือเวลาเจาะบนพื้นทั่วไปหรือเสาเข็มชนิดอื่น ๆ เสาเข็มเจาะที่มีความยาวแปรผันสามารถยืดตัวผ่านดินที่บีบอัดได้ง่าย    เป็นวัสดุที่เหมาะสมกับ  เสาเข็มเจาะสามารถขยายไปยังความลึก และจะไม่มีการสั่นสะเทือน ในการเจาะเข็ม จะไม่รบกวนเสาเข็มหรือโครงสร้างที่อยู่ติดกัน สามารถเพิ่มการรับน้ำหนัก ได้สูงมาก      โดยการขยายฐานของเสาเข็มเจาะ ได้ถึงสามเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง   จึงช่วยลดการก่อสร้าง ออกแบบหลายแบบ เสาเข็มเจาะมีความสามารถสูงกว่า    เสาเข็มเจาะเป็นที่นิยมที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นฐานรากที่ดี  โดยเฉพาะงานสะพานและอาคารสูงเช่นกั น งานเสาเข็มเจาะต้องทำโดยผู้รับจ้างเจาะหลุม และหล่อเสาเข็มเจาะ  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับเหมาทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานประเภทนี้ได้โดยปราศจากประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะ เครดิต   tua635.com

แรงงานเสาเข็มเจาะสำคัญแค่ไหน

       แรงงานเสาเข็มเจาะสำคัญแค่ไหน วันนี้เจอลูกค้าที่หน้างานบ่นมาว่า  เรียกช่างเสาเข็มเจาะที่ไม่จดทะเบียนบริษัท ทำงานไม่ดีแล้วปิดมือถือหายไป  ขนย้ายเครื่องมือเสาเข็มเจาะหนีหายไปเลย   ดังนั้นจึงอยากมาขยายความให้เข้าใจกันว่า แรงงานเสาเข็มเจาะสำคัญแค่ไหน    แรงงานเสาเข็มเจาะที่มีฝีมือก็มีความสำคัญ ที่จะสามารถรับมือกับปัญหาหน้างานเสาเข็มเจาะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะ ในการทำเสาเข็มเจาะนั้น มีโอกาสที่มีปัญหาได้ทุกเมื่อเพราะงานเสาเข็มเจาะเป็นการทำงานใต้ดิน ที่ไม่สามารถมองได้เห็นได้ เช่น เสาเข็มเจาะ เจาะไปถูกเสาเก่า หรือ โครงสร้างใต้ดิน  ถ้าแรงงานเสาเข็มเจาะไม่มีประสบการณ์ก็จะส่งผลให้เครื่องมือเสาเข็มเจาะเสียและเสียเวลาในการทำงานได้    ถ้าช่างมีประสบการณ์ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่งผลให้โอกาสที่งานจะเกิดความล่าช้าก็น้อยลง  แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องไม่เคยมีประวัติคดโกงเกิดขึ้น เพราะหากเป็นเช่นนั้นบริษัทก็คงจะไม่ค่อยอยากมีคนจ้าง ดังนั้นควรพิจารณาเลือกบริษัทเสาเข็มเจาะ ที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งถูกต้อง จดทะเบียนบริษัทถูกต้อง  มีเบอร์โทรพื้นฐานที่บ้านหรือออฟฟิต ไม่ใช่มีแค่เบอร์มือถือ เครดิต tua635.com    

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ                       เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง   ในลักษณะของการใช้งาน และรูปร่าง  รวมถึงกรรมวิธีในการทำงาน  การทำงานของ เสาเข็มเจาะ นั้นค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากในการทำงาน  และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริง หรือเรียกอีกอย่างว่า เสาเข็มหล่อในที่  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สามขา ตีปลอกท่อเหล็ก และขุดเจาะดินลงไป   ให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็มตามที่กำหนดไว้  หลังจากนั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมตามแบบที่กำหนดไว้  ในความยาวของเสาเข็มเจาะ หรือใส่ตามผู้ออกแบบกำหนดไว้  และเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อขึ้นเป็นเสาเข็มในที่ โดยทั่วไปนั้น เราสามารถแบ่งแยกย่อยเสาเข็มเจาะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามขนาดของเสาเข็มและกรรมวิธีที่ใช้เจาะ คือ เสาเข็มเจาะแบบแห้งและ เสาเข็มเจาะแบบเปียก ซึ่งจะกล่าวต่อไปในคร่าวหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป เครดิต tua635.com