Category: เครื่องใช้ไฟฟ้า

วิชาความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

วิทยุคมนาคม หรือที่นิยมเรียก วิทยุสื่อสาร ทำงานโดยแปลงไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กแบ่งเป็นภาครับและก็ภาคส่งแผ่กระจายคลื่นวิทยุออกทางเสาอากาศ คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกสร้างสรรค์โดยเจมส์แมกซ์เวลล์ (James c. Maxwell) เมื่อสามร้อยกว่า ปีมาแล้ว(ปี คริสต์ศักราช1864) ถัดมา ไฮริชเฮิรตซ์ (Heinrich Hertz) เป็นผู้ทดลองพิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นพลังงานที่ใช้ได้จริง ในปี คริสต์ศักราช1887 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นวิทยุมีความเร็วสามร้อยล้านเมตรต่อวินาที (300,000,000 เมตร/วินาที)หรือพอๆกับความเร็วแสง คลื่นวิทยุ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่อยู่ในเสาอากาศ แล้วแผ่กระจายไปกลางอากาศทำนองเดียวกับคลื่นในน้ำ เป็นคลื่น มียอดคลื่นรวมทั้งท้องคลื่น การเคลื่อนตัวหนึ่งรอบคลื่น หมายความว่าจากผิวน้ำ-ขึ้นไปถึงยอดคลื่น-ตกลงที่ท้องคลื่น-แล้วก็กลับขึ้นมาเสมอผิวน้ำ ความถี่ของคลื่นวิทยุมีหน่วยต่อวินาที (CPS : Cycle Per Second) ต่อมาเพื่อให้เกียรติต่อผู้ค้นพบไฮริชเฮิรตซ์จึงเรียก “หน่วยต่อวินาที” ว่า “เฮิรตซ์” 1,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ 1 kHz. 1,000,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า 1 เมกะเฮิรตซ์ 1 MHz. ความยาวคลื่นวัดความยาวจากยอดคลื่นถึงยอดคลื่นหรือระยะห่างระหว่างยอดคลื่น […]

ชั่งอาหารสด และอาหารแห้ง ด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลตัวเดียวกันได้หรือไม่

โดยส่วนใหญ่แล้ว หากไม่ใช่ครัวตามโรงแรม หรือร้านอาหาร มักจะไม่แยกเครื่องชั่งดิจิตอล สำหรับกิจกรรมแต่ละชนิดออกจากกัน เพราะทำให้สิ้นเปลือง ทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อหา พื้นที่ในการจัดเก็บเครื่องชั่ง แต่การใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ทั้งในส่วนของการชั่งอาหารสด และอาหารแห้ง จำเป็นต้องแบ่งเวลาในการใช้งาน และอุปกรณ์พ่วงอย่างตะกร้า หรือถ้วยสำหรับใส่สิ่งที่จะนำมาชั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ ของสดด้วยแล้ว หากไม่แยกภาชนะ อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ ที่สำคัญ คือ ยังอาจจะทำให้เครื่องชั่งดิจิตอล นั้นทำความสะอาดยากอีกด้วย เครดิต https://www.เครื่องชั่งไทย.com/