เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะ

                      เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง   ในลักษณะของการใช้งาน และรูปร่าง  รวมถึงกรรมวิธีในการทำงาน  การทำงานของ เสาเข็มเจาะ นั้นค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากในการทำงาน  และจะต้องทำ ณ สถานที่ที่จะใช้งานจริง หรือเรียกอีกอย่างว่า เสาเข็มหล่อในที่  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า สามขา ตีปลอกท่อเหล็ก และขุดเจาะดินลงไป   ให้ได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกของเสาเข็มตามที่กำหนดไว้  หลังจากนั้นจึงจะใส่เหล็กเสริมตามแบบที่กำหนดไว้  ในความยาวของเสาเข็มเจาะ หรือใส่ตามผู้ออกแบบกำหนดไว้  และเทคอนกรีตลงไปเพื่อหล่อขึ้นเป็นเสาเข็มในที่
โดยทั่วไปนั้น เราสามารถแบ่งแยกย่อยเสาเข็มเจาะออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามขนาดของเสาเข็มและกรรมวิธีที่ใช้เจาะ คือ เสาเข็มเจาะแบบแห้งและ เสาเข็มเจาะแบบเปียก ซึ่งจะกล่าวต่อไปในคร่าวหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป

เครดิต tua635.com

 

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ

Leave a Comment