เครื่องช่วยฟังกับการดูแลผู้สูงอายุ

จากการที่ประชากรโลกในปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นจะต้องหาวิธีที่จะดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้นและดีกว่าเดิม เพราะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อป่วยก็จะเป็นโรคได้มากกว่าหนึ่งโรค

การดูแลสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุโดยการสังเกตอาการเจ็บป่วยต่างๆ มาใช้พิจารณาในการหาวิธีป้องกันโรคเหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้หาวิธีรักษาเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆ ที่แทรกซ้อนเข้ามาในวัยผู้สูงอายุ

เพราะที่ผ่านมาได้มีการเกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การดูแลคนไกลตัว ที่อยู่ในบ้านและมีอายุมากแล้ว คนสูงวัยในบ้านเราไปจนถึงคนสูงวัยทั่วโลกส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีการรับประทานยาทุกวัน ซึ่งยาที่ทานมันก็มากกว่า 1 ชนิด แถมยังต้องไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพประจำ

ผู้สูงวัยบางคนก็ยังแข็งแรงดีเพราะลูกหลานดูแลดี แต่ก็มีผู้สูงวัยบางคนที่ถึงแม้จะทานยาตลอดร่างกายกลับแย่ลง กลายเป็นพวกที่ต้องกินยาตลอดแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเท่าที่ควร

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจะดีขึ้นถ้าหากหมอที่รักษาพิจารณาอาการของผู้ป่วยให้ระเอียดและรอบครอบ อีกอย่างที่สำคัญมากกว่านั้นคือ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ต้องรักษากับแพทย์มากกว่าหนึ่งคน แพทย์ทุกคนที่รักษาหรือรับผิดชอบอาการของผู้ป่วยจะต้องพูดคุยเพื่อหาลือเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยร่วมกัน

เพราะผู้สูงวัยมักจะมีหลายอาการร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น

  • อาการหูหนวก
  • ตามองไม่ค่อยเห็น
  • ปวดตามข้อ
  • เบาหวาน
  • ความดัน
  • น้ำในหูไม่เท่ากัน

ดังนั้นหมอที่รักษาแต่ละฝ่ายก็ต้องมาคุยกัน เพื่อรับรู้และป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสูงวัยรับยาในปริมาณมากเกินไป ถ้ารักษาหูก็ต้องพบหมอเฉพาะทาง ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังเข้ามาร่วมด้วย โดยพยายามใช้ยาให้น้อยที่สุด


Leave a Comment