วิธีการเลือกเครื่องช่วยหูฟังแบบเน้นๆ

วิธีการเลือกเครื่องช่วยหูฟัง

ก่อนที่เราจะเลือกเครื่องช่วยฟังได้นั้น ต้องมีการทดสอบจากนักฟังเสียงเพื่อค้นหาว่าเครื่องช่วยฟังชนิดใดจะเหมาะกับคุณมากที่สุด รวมทั้งคุณสมบัติพิเศษที่คุณต้องการ อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณขึ้นอยู่กับ ประเภทของการสูญเสียการได้ยินที่คุณมีและความรุนแรงของมันเป็นอย่างไร,อายุ,คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ขนาดเล็กได้ดีเพียงใด,ไลฟ์สไตล์ของคุณ,ราคา อุปกรณ์ต่างกันมากในราคาตั้งแต่หลายร้อยถึงหลายพันบาท

วิธีการทำงานของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังใช้ชิ้นส่วนพื้นฐานเดียวกันกับการนำเสียงจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหูและทำให้เสียงดังเพิ่มขึ้น เครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่เป็นแบบดิจิทัลและทั้งหมดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

ชนิดของเครื่องช่วยฟัง

1.เครื่องช่วยฟังแบบพกกระเป๋า (Pocket aid ) เครื่องชนิดนี้มีขนาดใหญ่ ผู้ใช้มักเหน็บตัวเครื่องไว้ที่กระเป๋า มีสายต่อจากตัวเครื่องเข้าสู่หูฟัง

2.เครื่องแบบทัดหลังใบหู (Behind the ear hearing aid) ( Earette) เครื่องชนิดนี้มีขนาดเล็ก ตัวเครื่องเรียวโค้งเกาะอยู่ที่บริเวณหลังหู

3.เครื่องชนิดสั่งทำขนาดเล็กใส่ในหู ( Custom- made hearing aid ) แบ่งเป็น 3 ขนิด ได้แก่

3.1 In The Ear hearing aid ( ITE )3.2 In The Canal hearing aid ( ITC)

3.3 Complete In the Canal hearing aid (CIC)  มีขนาดเล็กพิเศษ ต้องสั่งทำเฉพาะบุคคล เห็นความพิการน้อยลง ราคาสูง

  1. เครื่องช่วยฟังชนิดแว่นตา ( Eyeglasses hearing aid ) ในปัจจุบันไม่มีการใช้ เนื่องจาก ราคาแพง การประกอบเครื่องยุ่งยากต้องประสานงานกับร้านแว่น หากเครื่องชำรุดต้องส่งซ่อมทั้งชุด

 

  1. เครื่องช่วยฟังแบบรับเสียงข้ามหู ( Contralateral Routing Of Signal ) ( CROS hearing aid) สำหรับผู้ที่หูหนวกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งปกติ ซึ่งจะมีปัญหาในการแยกทิศทางของเสียง การใส่เครื่องช่วยฟังในข้างหูหนวกจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเครื่องช่วยฟังมีกำลังขยายที่จำกัด ดังนั้น การใส่ไมโครโฟนติดไว้ที่หูข้างหนวก เพื่อดักเสียงจากหูข้างนั้น แล้วส่งต่อไปที่หูข้างปกติ ทำให้รับรู้ที่มาของเสียงนั้นได้ ลักษณะของเสียงจากหูข้างเสียจะเป็นเสียงที่ผ่านไมโครโฟนในขณะที่หูข้างปกติจะได้ยินเสียงที่เป็นธรรมชาติ

Leave a Comment