วิชาความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

วิทยุคมนาคม หรือที่นิยมเรียก วิทยุสื่อสาร ทำงานโดยแปลงไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กแบ่งเป็นภาครับและก็ภาคส่งแผ่กระจายคลื่นวิทยุออกทางเสาอากาศ
คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ถูกสร้างสรรค์โดยเจมส์แมกซ์เวลล์ (James c. Maxwell) เมื่อสามร้อยกว่า
ปีมาแล้ว(ปี คริสต์ศักราช1864) ถัดมา ไฮริชเฮิรตซ์ (Heinrich Hertz) เป็นผู้ทดลองพิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เป็นพลังงานที่ใช้ได้จริง ในปี คริสต์ศักราช1887 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นวิทยุมีความเร็วสามร้อยล้านเมตรต่อวินาที (300,000,000 เมตร/วินาที)หรือพอๆกับความเร็วแสง

คลื่นวิทยุ เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าที่อยู่ในเสาอากาศ แล้วแผ่กระจายไปกลางอากาศทำนองเดียวกับคลื่นในน้ำ เป็นคลื่น มียอดคลื่นรวมทั้งท้องคลื่น การเคลื่อนตัวหนึ่งรอบคลื่น หมายความว่าจากผิวน้ำ-ขึ้นไปถึงยอดคลื่น-ตกลงที่ท้องคลื่น-แล้วก็กลับขึ้นมาเสมอผิวน้ำ ความถี่ของคลื่นวิทยุมีหน่วยต่อวินาที
(CPS : Cycle Per Second) ต่อมาเพื่อให้เกียรติต่อผู้ค้นพบไฮริชเฮิรตซ์จึงเรียก “หน่วยต่อวินาที” ว่า “เฮิรตซ์”

1,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า 1 กิโลเฮิรตซ์ 1 kHz.
1,000,000 เฮิรตซ์ เรียกว่า 1 เมกะเฮิรตซ์ 1 MHz.
ความยาวคลื่นวัดความยาวจากยอดคลื่นถึงยอดคลื่นหรือระยะห่างระหว่างยอดคลื่น ความยาวคลื่นวัดกันเป็นเมตร
ตอนที่คลื่นเดินทางวัดกันเป็นวินาที

ระดับคลื่นความถี่ วิทยุสื่อสาร
ความถี่ต่ำมาก VLF 10 kHz. – 30 kHz.
ความถี่ต่ำ LF 30 kHz. – 300 kHz.
ความถี่กลาง MF 300 kHz. – 3,000 kHz.
ความถี่สูง HF 3 MHz. – 30 MHz.
ความถี่สูงมาก VHF 30 MHz. – 300 MHz.
ความถี่สูงยิ่ง UHF 300 MHz. – 3,000 MHz.
ความถี่สูงยอด SHF 3 GHz. – 30 GHz.
ความถี่สูงยิบ EHF 30 GHz. – 300 GHz.

ขอขอบคุณบทความจาก : https://amr.co.th/


Leave a Comment