ปัญหาเสาเข็มเจาะ

ปัญหาเสาเข็มเจาะ

 

ปัญหา เสาเข็มเจาะ ระบบแห้งและ แนวทางการแก้ไข เป็นสิ่งสำคัญ คือเสาเข็มเจาะระบบแห้งไม่ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นทราย ถ้าจะให้อยู่ในชั้นทรายควรเปลี่ยนเป็นการทำเสาเข็มเจาะด้วยระบบเปียก การระบุให้ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ในชั้นทรายแล้วไม่คำนึงถึงกระบวนการทำงานจะได้เสาเข็มเจาะที่รับน้ำหนักได้ต่ำ และเป็นเสาเข็มที่ไม่มีแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็ม ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของอาคารทั้งการทรุดเอียง และการทรุดตัวที่แตกต่างกัน ควรให้ปลายเสาเข็มเจาะระบบแห้งวางในชั้นทราย หากต้องการเจาะทะลุชั้นทรายลงไปอีก ก็ต้องใช้สารละลายบนโทไนท์ หรือสารผสมโพลิเมอร์ช่วยในการขุดเจาะดิน เรียกว่าเสาเข็มเจาะระบบเปียก นั่นก็คือหากต้องการให้ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ในชั้นทราย ควรระบุชัดเจนว่าให้ใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียก ซึ่งการทำเสาเข็มเจาะระบบเปียกนั้นสามารถทำโดยใช้เครื่องมือชนิด สามขา ได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัด ด้านขนาดของเสาเข็มและความลึกของเสาเข็ม มาเกี่ยวข้องด้วย

การลดปัญหาเสาเข็มเจาะที่ทำด้วยสามขา

1.ให้ปลายเสาเข็มอยู่ในดินเหนียวเหนือชั้นทราย เมื่อทราบระดับชั้นทรายว่าอยู่ที่ความลึกเท่าใดแล้ว ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ตื้นกว่า ไม่ควรขุดเจาะดินจนกระทบชั้นทรายเพราะน้ำจะไหลเข้ารูเจาะ และทำให้ปลายเสาเข็มสูญเสียความแน่นตัว และยังทำให้เกิดปัญหาขณะถอนปลอกเหล็กขึ้น เพราะ Mortar ของคอนกรีตจะแยกตัวออกและติดข้างปลอกเหล็ก ทำให้ขณะถอนปลอกเหล็กขึ้นนั้นเหล็กเสริมเสาเข็มจะติดลอยขึ้นมาด้วย เป็นปัญหาที่พบบ่อย การแก้ไขโดยการถอยความลึกปลายเสาเข็มไม่ให้ถึงชั้นทรายนั้นเป็นการทำให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินเหนียว ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าในรูเจาะและจัดเป็นเสาเข็มเจาะระบบแห้งอย่างแท้จริง

2.ให้ปลายเสาเข็มวางอยู่ในชั้นดินเหนียวใต้ชั้นทราย
วิธีนี้หากเป็นสภาพดินในกรุงเทพมหานคร ดินเหนียวใต้ชั้นทรายจะเป็นดินเหนียวแข็ง ถึงแข็งมาก หรืออาจเป็นดินเหนียวแข็งมาก ๆ เป็นดินเหนียวแข็งเลย แต่กระบวนการทำเสาเข็มให้ปลายเสาเข็มไปอยู่ชั้นดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทรายนั้นต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำเสาเข็มเจาะที่ดีเพียงพอ แต่ต้องใช้เวลามากกว่า ข้อที่1. และต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้รับเหมาทำเสาเข็มเพราะแพงกว่าข้อที่1. แต่เสาเข็มที่ได้จะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า และที่สำคัญคือมีแรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มด้วย

3.ให้ปลายเสาเข็มอยู่ชั้นทราย
คือต้องการให้ปลายเสาเข็มอยู่ทรายโดยไม่เลือกใช้ 2 วิธีดังกล่าวข้างต้น เสาเข็มเจาะที่ปลายอยู่ทรายจะมีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินไหลเข้ารูเจาะ ดังนั้นควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนเป็นใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียกคือใช้สารละลายเปนโทไนท์หรือสารผสมโพลิเมอร์ช่วยในการขุดเจาะดิน และกระบวนการทำจะเหมือนกับการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่เป็นระบบเปียกต่างกันที่เครื่องมือในการทำนั้นจะเป็น Tripod rig ซึ่งจะทำงานได้ช้ากว่า และขุดเจาะดินลึกมากไม่ได้ อย่างไรก็ตามวิธีที่ 3 นี้ เสาเข็มเจาะ จะมีแรงต้านทานปลายเสาเข็มดีเพราะปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นทรายที่มีความแน่นตัว

 

อ่านได้ที่ tua635.com


Leave a Comment